Κάρτα διαβήτη

Η προσφορά μας ισχύει  στις μεμονωμένες διαγνωστικές εξετάσεις, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή τα μέλη της ΕΛ.Ο.ΔΙ παρέχουμε Τιμές Κρατικού Τιμολογίου (π.χ Γενική αίματος : 2,88 €, Σάκχαρο : 2,26 €).

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι οι παραπάνω παροχές ισχύουν και για τους συγγενείς 1ου βαθμού (γονείς, τέκνα και σύζυγοι) των κατόχων της κάρτας Διαβήτη με προσωπική τους χρέωση.

Add Your Comment