Ελαστογραφίες Shear Wave & Strain

Στην Ιατρική Πρόληψη διαθέτουμε ένα νέο υπερηχογραφικό μηχάνημα για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εξετάσεων για την μέτρηση της σκληρότητας και της ελαστικότητας των ιστών. Το S2000 της εταιρείας SIEMENS μας δίνει τη δυνατότητα να διενεργούμε δύο ειδών ελαστογραφίας. Την STRAIN και την SHEAR WAVE.

Διαβάστε περισσότερα για τις ελαστογραφίες STRAIN και SHEAR WAVE, πως μπορείτε να ωφεληθείτε από τις συγκεκριμένες εξετάσεις και κλείστε ραντεβού

Add Your Comment