ΕΟΠΥΥ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Κατά την προσέλευσή σας στο διαγνωστικό μας κέντρο, θα πρέπει να έχετε το παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ καθώς και το βιβλιάριο υγείας σας και την ταυτότητά σας.

Να φροντίζετε να διατηρείτε το παραπεμπτικό σας σε καλή κατάσταση,  χωρίς να συμπληρώνεται το οτιδήποτε πάνω σε αυτό, παρά μόνο την υπογραφή σας.

Τα στοιχεία της σφραγίδας του θεράποντος ιατρού σας θα πρέπει να είναι ευκρινή.

Θα πρέπει να αναγράφεται η ασφαλιστική σας ικανότητα και το παραπεμπτικό σας στο κάτω μέρος να μην αναγράφει οτι «εκτελείται μόνο σας κρατικούς φορείς».

Πάντα να προσέχετε την ημερομηνία λήξης του παραπεμπτικού σας (ισχύει για ένα μήνα).Η ημερομηνία ισχύος του παραπεμπτικού αναγράφεται στο πάνω μέρος.