ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:Δευτέρα - Παρασκευή, 07:00 - 21:00 • Σάββατο, 07:00 - 15:00
Menu

Tηλεφωνήστε μας για ραντεβού
210 9530620210 9530622

Ψηφιακή Μαστογραφία Άμφω

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, εισαγάγαμε τη χρήση της ψηφιακής μαστογραφίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο νέας τεχνολογίας μηχάνημα, το οποίο εξασφαλίζει στην εξεταζόμενη, αρχικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Είναι ένα καθαρά ψηφιακό μηχάνημα, που αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη της καθιερωμένης αναλογικής μεθόδου και το κυριότερο μέσο ελέγχου, για παθήσεις ή κακοήθειες του μαζικού αδένα των μαστών.

mastografies
Ψηφιακές Μαστογραφίες στην Ιατρική Πρόληψη

Τι είναι οι ψηφιακές μαστογραφίες

Το στήθος της γυναίκας, αποτελεί ένα πολύ ιδιάζων σημείο του σώματός της. Έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη σεξουαλικότητα, με τη βρεφική σίτιση, αλλά και με ένα μέσο σημασιολογικής ένδειξης ενός υγιούς οργανισμού ή μη. Πρόκειται για έναν ευαίσθητο ζωντανό οργανισμό, μέσω του οποίου καθορίζεται η διαρκής εξέλιξης της γυναικείας φύσης.

Όλες οι γυναίκες πρέπει να διατηρούν την πορεία του στήθους τους, σε καθαρά επίπεδα, ως οφείλουν. Έτσι καταφέρνουν, να μην χρειαστεί να προβούν σε περαιτέρω επώδυνες παρεμβατικές μεθόδους ή ταλαιπωρίες ή ακόμα και την απώλεια της ίδιας τους της ζωής.

Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας των μαστών επιτυγχάνεται μέσω της πρόληψης, πρωτίστως. Στην πρόληψη βοηθάει η διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν σύστασης του θεράποντα ιατρού. Η μαστογραφία αρχικά, γινόταν με μια απλή ακτινογραφία, η οποία είναι μια χρονοβόρος και άβολη διαδικασία και εξέθετε το ανθρώπινο σώμα σε περιττή ακτινοβολία. Με τα χρόνια τη θέση της πήρε η αναλογική μαστογραφία, η οποία δεν είχε και τεράστιες διαφορές.

Οι μαστογραφίες σήμερα

Έτσι, όλες τις προηγούμενες μεθόδους, καθαίρεσε η ψηφιακή μαστογραφία. Οι ψηφιακές μαστογραφίες αποτελούν την πιο σύγχρονη εξέλιξη της παραδοσιακής αναλογικής μεθόδου εξέτασης.  Συνιστούν τον σημαντικότερο τρόπο  ελέγχου, για ασθένειες ή κακοήθειες του αδένα των μαστών, που αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του γυναικείου σώματος. Αποτελεί μια εξέταση με πολύ μεγάλη διαγνωστική αξία που βοηθά τις γυναίκες,  με τον περιοδικό προληπτικό έλεγχο να αποκλείσουν ύποπτα ευρήματα, με τη χρήση των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας.

mastografia amfo
Ψηφιακή μαστογραφία Άμφω
Εξοπλισμός για ψηφιακές μαστογραφίες

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, διαθέτουμε τον υπερεξελιγμένο ψηφιακό μαστογράφο “SELENIA PERFORMANCE”, του Αμερικανικού Οίκου HOLOGIC. Τα κύρια χαρακτηριστικά του, είναι η χαμηλή δόση ακτινοβολίας, και ο ειδικός του σχεδιασμός, που του επιτρέπει να παράγει εικόνα άριστης σαφήνειας.

Άξιο αναφοράς, είναι δε, ότι πως ο μαστογράφος “SELENIA PERFORMANCE”, είναι ο μοναδικός που φέρει την πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς EUREF. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, προσφέρει πιστοποιήσεις μόνο μέσω απαιτητικών test κλινικής και φυσικής λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει, προκειμένου το μηχάνημα να συμβαδίζει πλήρως με τα ποιοτικά πρότυπα εικόνας και παροχής ακτινοβολίας, όπως αυτά ορίζονται από τον ίδιο τον οργανισμό.

Ψηφιακή Μαστογραφία Άμφω

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, εισαγάγαμε τη χρήση της ψηφιακής μαστογραφίας. Πρόκειται για ένα καινοτόμο νέας τεχνολογίας μηχάνημα, το οποίο εξασφαλίζει στην εξεταζόμενη, αρχικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Είναι ένα καθαρά ψηφιακό μηχάνημα, που αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη της καθιερωμένης αναλογικής μεθόδου και το κυριότερο μέσο ελέγχου, για παθήσεις ή κακοήθειες του μαζικού αδένα των μαστών.

mastografies
Ψηφιακές Μαστογραφίες στην Ιατρική Πρόληψη

Τι είναι οι ψηφιακές μαστογραφίες

Το στήθος της γυναίκας, αποτελεί ένα πολύ ιδιάζων σημείο του σώματός της. Έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη σεξουαλικότητα, με τη βρεφική σίτιση, αλλά και με ένα μέσο σημασιολογικής ένδειξης ενός υγιούς οργανισμού ή μη. Πρόκειται για έναν ευαίσθητο ζωντανό οργανισμό, μέσω του οποίου καθορίζεται η διαρκής εξέλιξης της γυναικείας φύσης.

Περισσότερα…

Όλες οι γυναίκες πρέπει να διατηρούν την πορεία του στήθους τους, σε καθαρά επίπεδα, ως οφείλουν. Έτσι καταφέρνουν, να μην χρειαστεί να προβούν σε περαιτέρω επώδυνες παρεμβατικές μεθόδους ή ταλαιπωρίες ή ακόμα και την απώλεια της ίδιας τους της ζωής.

Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας των μαστών επιτυγχάνεται μέσω της πρόληψης, πρωτίστως. Στην πρόληψη βοηθάει η διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν σύστασης του θεράποντα ιατρού. Η μαστογραφία αρχικά, γινόταν με μια απλή ακτινογραφία, η οποία είναι μια χρονοβόρος και άβολη διαδικασία και εξέθετε το ανθρώπινο σώμα σε περιττή ακτινοβολία. Με τα χρόνια τη θέση της πήρε η αναλογική μαστογραφία, η οποία δεν είχε και τεράστιες διαφορές.

Οι μαστογραφίες σήμερα

Έτσι, όλες τις προηγούμενες μεθόδους, καθαίρεσε η ψηφιακή μαστογραφία. Οι ψηφιακές μαστογραφίες αποτελούν την πιο σύγχρονη εξέλιξη της παραδοσιακής αναλογικής μεθόδου εξέτασης.  Συνιστούν τον σημαντικότερο τρόπο  ελέγχου, για ασθένειες ή κακοήθειες του αδένα των μαστών, που αποτελούν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του γυναικείου σώματος. Αποτελεί μια εξέταση με πολύ μεγάλη διαγνωστική αξία που βοηθά τις γυναίκες,  με τον περιοδικό προληπτικό έλεγχο να αποκλείσουν ύποπτα ευρήματα, με τη χρήση των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας.

mastografia amfo
Ψηφιακή μαστογραφία Άμφω
Εξοπλισμός για ψηφιακές μαστογραφίες

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, διαθέτουμε τον υπερεξελιγμένο ψηφιακό μαστογράφο “SELENIA PERFORMANCE”, του Αμερικανικού Οίκου HOLOGIC. Τα κύρια χαρακτηριστικά του, είναι η χαμηλή δόση ακτινοβολίας, και ο ειδικός του σχεδιασμός, που του επιτρέπει να παράγει εικόνα άριστης σαφήνειας.

Περισσότερα…

Άξιο αναφοράς, είναι δε, ότι πως ο μαστογράφος “SELENIA PERFORMANCE”, είναι ο μοναδικός που φέρει την πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς EUREF. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, προσφέρει πιστοποιήσεις μόνο μέσω απαιτητικών test κλινικής και φυσικής λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει, προκειμένου το μηχάνημα να συμβαδίζει πλήρως με τα ποιοτικά πρότυπα εικόνας και παροχής ακτινοβολίας, όπως αυτά ορίζονται από τον ίδιο τον οργανισμό.

ψηφιακοσ μαστογραφοσ
Υπερσύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ πιστεύουμε πώς η άνεση και η καλή ψυχολογία της ασθενούς κατά τη διάρκεια της ψηφιακής μαστογραφίας, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Γι αυτό έχουμε προχωρήσει στην απόκτηση του Mammopad. Το Mammopad, είναι ένα ζεστό και μαλακό επίθεμα μια χρήσεως, το οποίο τοποθετείται μεταξύ της ασθενούς και της επιφάνειας του ανιχνευτή του μαστογράφου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για μια ανώδυνη και πιο βολική εξέταση. Το σημαντικότερο, όμως, που προσφέρουμε στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, είναι η χρήση mammopad δωρεάν.

Περισσότερα…

εξεταση μαστογραφια
Η μαστογραφία είναι πια μια άνετη εξέταση

Οι μαστογραφίες στην Ιατρική Πρόληψη

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, έχουμε τη δυνατότητα αρχειοθέτησης των ψηφιακών εξετάσεων μαστογραφίας, χρησιμοποιώντας ένα οργανωμένο σύστημα  διαχείρισης και αποθήκευσης εικόνων, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΙΜPAX R6 σύστημα PACS της AGFA. Ο χρόνος τήρησης των αρχείων, φτάνει έως και τα 10 έτη. Οι διαγνωστικές οθόνες TFT Barco Coronis (19’’) , που διαθέτουμε, επιτρέπουν τη σύγκριση και τη μελέτη των ψηφιακών εικόνων όπου στην συνέχεια αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή (CD).

Εν κατακλείδι, τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας συνοπτικά είναι:
 • Πιο χαμηλή δόση ακτινοβολίας έως και 50%.
 • Δυνατότητα εντοπισμού πιθανής βλάβης με μεγέθυνση.
 • Ρύθμιση της εικόνας με σκιαγραφική αντίθεση για υψηλότερη ευκρίνεια.
 • Ταχύτεροι χρόνοι εξέτασης, αφού παρακάμπτεται η χρονοβόρα διαδικασία εκτύπωσης των films.
 • Τήρηση αρχείου όλων των εξετάσεων σε αρχεία ψηφιακής μορφής.
 • Όλα αυτά στην πιο προνομιακή τιμή της αγοράς.

Το διαγνωστικό μας κέντρο εξυπηρετεί όλη την Αθήνα και μεταξύ άλλων και τις περιοχές Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, Ταύρος, Κουκάκι, Νέος Κόσμος, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε απορίες σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένες ημέρες του χρόνου η φηφιακή μαστογραφία είναι σε προσφορά στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ. Είμαστε στη διάθεσή σας!

Κλείσε τώρα ραντεβού

στο 210 9530620 & 210 9530622

Ζήτα περισσότερες πληροφορίες

Εδώ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τι πιθανότητες υπάρχουν να αναπτύξω καρκίνο του μαστού;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία στις 12 γυναίκες αναπτύσσουν καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής τους. Στις ΗΠΑ το ποσοστό είναι μεγαλύτερο. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος ανάμεσα στα 40 και τα 55 έτη (κοντά στην εμμηνόπαυση). Κάτω από το τριακοστό έτος της ηλικίας, ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός.

Πως μπορώ να προστατευθώ;

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ιατρική θέση για πρόληψη της εμφάνισης του καρκίνου του μαστού.  Ακολουθώντας κάποιες βασικές αρχές μιας υγιεινής ζωής, σίγουρα θα μειώσετε τις πιθανότητες.

 • Ισορροπημένη διατροφή.
 • Συχνή άσκηση.
 • Περιορισμός του αλκοόλ.
 • Φυσιολογικό βάρος.
 • Περιορισμός των αντισυλληπτικών και των ορμονοθεραπειών.
Η αυτοεξέταση χρειάζεται;

Κάθε γυναίκα πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι θα ψηλαφίζει το στήθος της μία φορά το μήνα, μετά την ηλικία των είκοσι ετών. Είναι το σημαντικότερο μέσο πρόληψης. Επίσης καλό θα είναι κάθε 2 με 3 χρόνια να επισκέπτεται γιατρό με εμπειρία στην εξέταση μαστών. Μετά τα 40 απαιτούνται και οι μαστογραφίες. Πιθανές αλλαγές που μπορεί να διαπιστώσετε, είναι:

 • αλλαγή στο σχήμα και στο δέρμα του μαστού,
 • αλλαγή ή έκκριση στη θηλή,
 • κάποιο είδος όγκου ή εξογκώματος.
Πότε θα πρέπει να ανησυχήσω;

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κάποια μεταβολή στο μαστό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Οποιαδήποτε μεταβολή αυτού, δεν σημαίνει και εμφάνιση καρκίνου. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για καλοήθεις ογκίδια, λιπώματα και κύστες.

Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην ίαση και τη διατήρηση του μαστού. Σε γυναίκες που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου συνιστάται συστηματικός έλεγχος ή και γονιδιακός έλεγχος.

Ποια είναι η κατάλληλη διαγνωστική εξέταση;

Σε γυναίκες νεαρής ηλικίας την καταλληλότερη εξέταση αποτελεί το υπερηχογράφημα. Λόγω της πυκνότητας του μαστού  η μαστογραφία δεν μπορεί να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας προτιμάται η ψηφιακή μαστογραφία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις χρησιμοποιείται επίσης και η μαγνητική τομογραφία. Η βιοψία χρησιμοποιείται σε περίπτωση ύπαρξης συγκεκριμένων ευρημάτων.

Μπορώ να είμαι σίγουρη για την ακρίβεια των εξετάσεων;

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στον χώρο των ιατρικών υπερηχογραφικών μηχανημάτων είναι πολύ μεγάλη. Δίνουν τη δυνατότητα της μελέτης μέσα από τρισδιάστατες εικόνες. Έτσι οι εξετάσεις σε ένα σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο όπως η Ιατρική Πρόληψη, θεωρούνται απόλυτα ασφαλής και ακριβής. Η δυνατότητα που υπάρχει για τη διενέργεια συμπληρωματικών εξετάσεων όπως οι ελαστογραφίες, κάνουν τα αποτελέσματα ακόμα πιο ακριβή.

Αναλογική ή ψηφιακή μαστογραφία;

Η ψηφιακή μαστογραφία υπερέχει σαφώς σε γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση και σε αυτές που έχουν πυκνούς μαστούς. Οι ψηφιακές εικόνες είναι καθαρότερες και υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης. Πλεονέκτημα αποτελεί επίσης ότι ψηφιακές εικόνες μπορούν να αποθηκευθούν και να ανασυρθούν αργότερα για μελέτη.

Πόσο αξιόπιστη είναι η ψηφιακή μαστογραφία;

Μετά από μία χρονική περίοδο αντιπαραθέσεων, οι μεγαλύτεροι διεθνείς οργανισμοί και επιστημονικές κοινότητες που ασχολούνται σήμερα με το αντικείμενο, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι  είναι αδιαπραγμάτευτο το κέρδος που υπάρχει από τη συμμετοχή των γυναικών στους προληπτικούς μαστογραφικούς ελέγχους. Κρίνεται πλέον απαραίτητο να ξεκινά από ηλικία των 40 ετών και να συνεχίζεται σε ετήσια βάση. Η συστηματική ενθάρρυνση συμμετοχής στις ετήσιες προληπτικές μαστογραφίες, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των θεραπειών, έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των θανάτων από τη συγκεκριμένη νόσο.

Μία μαστογραφία θα αποτρέψει τη νόσο;

Η μαστογραφία είναι μέσο διάγνωσης και  δεν μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη της νόσου στον μαστό. Μπορεί όμως να τη διαγνώσει έγκαιρα και όταν βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Κάποιες φορές η μαστογραφία μπορεί να αποτυπώσει πρώιμες μορφές καρκίνου πριν την ανάπτυξη της νόσου.

Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από την ακτινοβολία;

Η ακτινοβολία που εκπέμπει μια μαστογραφία είναι πολύ μικρή και συγκρινόμενη με το όφελος της πρώιμης διάγνωσης της νόσου, είναι αμελητέα. Η ψηφιακή μαστογραφία μειώνει την ακτινοβολία σε σχέση με την αναλογική κατά 50% περίπου. Επίσης ο σύγχρονος μαστογράφος που διαθέτει η Ιατρική Πρόληψη μειώνει ακόμη περισσότερο το ποσοστό αυτό και το καθιστά πρακτικά ανύπαρκτο. Η δόση της ακτινοβολίας είναι μικρότερη από την κοσμική ακτινοβολία ενός δίωρου αεροπορικού ταξιδιού.

Είναι επώδυνη η εξέταση;

Η ψηφιακή μαστογραφία δεν είναι καθόλου επώδυνη. Η πίεση που ασκείται στο στήθος είναι ανεκτή. Στην Ιατρική Πρόληψη φροντίζουμε ώστε η ψυχολογική πίεση που νοιώθει η εξεταζόμενη, να μετριάζεται με τη χρήση ειδικών επιθεμάτων μιας χρήσης που αποτρέπουν την επαφή με την επιφάνεια του μηχανήματος.

Χρειάζεται κάποια προετοιμασία πριν έρθω στο κέντρο σας;

Καλό είναι να προγραμματίσετε την εξέταση μεταξύ της 5ης και 14ης ημέρα του κύκλου σας. Συνιστάτε ιδιαίτερα στις γυναίκες με πόνους και πρηξίματα στο στήθος. Κάτι άλλο δεν χρειάζεται να κάνετε. Καλό είναι να φέρετε μαζί σας και παλαιότερες εξετάσεις αν υπάρχουν.

Θα κάνω την εξέταση μέσω ΕΟΠΠΥ, τι πρέπει να φέρω;

Αν είστε ασφαλισμένη στον ΕΟΠΠΥ θα πρέπει κατά την προσέλευση σας να προσκομίσετε το παραπεμπτικό του ιατρού σας, εκτυπωμένο από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΠΥ. Να έχετε υπόψη ότι το παραπεμπτικό έχει διάρκεια χρήσης τον ένα μήνα. Επίσης πρέπει να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο ασθενείας.

Έχω ιδιωτική ασφάλεια, τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που θα σας καλύψει για να ενημερωθείτε για την διαδικασία που ακολουθεί για να προσαρμοστούμε και εμείς. Συνήθως κλείνετε ένα ραντεβού με το διαγνωστικό μας κέντρο και κατόπιν έγκρισης της ασφαλιστικής γίνεται η εξέταση την προκαθορισμένη μέρα.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ, το βιβλιάριο υγείας και την ταυτότητά σας.

Τα στοιχεία της σφραγίδας του θεράποντος ιατρού σας θα πρέπει να είναι ευκρινή.

Το παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ να μην  «εκτελείται μόνο από κρατικούς φορείς».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ έχει διάρκεια 1 μήνα.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ SELENIA PERFORMANCE | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΘΗΝΑ