Τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας - Συνεργασία με εταιρια HOLOGIC

Η Ιατρική Πρόληψη ανακοινωνεί με χαρά την συνεργασία με την κορυφαία εταρία HOLOGIC.Το τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας είναι εξοπλισμένο με τον ψηφιακό μαστογράφο SELENIA PERFORMANCE του Αμερικανικού Οίκου HOLOGICα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ψηφιακού μαστογράφου είναι η χαμηλή δόση ακτινοβολίας και είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας

Αξίζει να αναφερθεί πως ο ψηφιακός μαστογράφος SELENIA PERFORMANCE είναι ο μοναδικός που επισφραγίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς EUREF. Η εν λόγω πιστοποίηση προϋποθέτει ιδιαίτερα απαιτητικά τέστ κλινικής  και φυσικής λειτουργίας ώστε να συμβαδίζει με τα πρότυπα ποιότητας εικόνας και δόσης ακτινοβολίας όπως αυτά ορίζονται από τον οργανισμό EUREF.

Αιμοληψίες Κατ Οίκον
Συνεργαζόμενες Εταιρείες
Κάρτα Διαβήτη

Newsletter (Ενημερωτικό)

Συνολικοί Επισκέπτες: 490854
Σημερινοί Επισκέπτες: 623