Τμήμα Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων

Στην καθημερινή κλινική πράξη η κατευθυνόμενη παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA – FNB) έχει καθιερωθεί σαν μια ασφαλής εξέταση εκλογής, με μεγάλη διαγνωστική αξία, για την διερεύνηση πιθανής κακοήθειας μιας βλάβης. Το τμήμα κατευθυνόμενων παρακεντήσεων είναι εξοπλισμένο με τον  υπερηχοτομογράφο Logic P5 της General Electric, ο οποίος χειρίζεται από εξειδικευμένο ιατρό ακτινολόγο για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε επιφανειακά όργανα (Θυρεοειδής κ.α), όπου λαμβάνεται υλικό για κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση (βιοψία). Στην συνέχεια το δείγμα επεξεργάζεται και είναι έτοιμο για μελέτη από   έμπειρο ιατρό παθολογοανατόμο του κέντρου μας.

Αιμοληψίες Κατ Οίκον
Συνεργαζόμενες Εταιρείες
Κάρτα Διαβήτη

Newsletter (Ενημερωτικό)

Συνολικοί Επισκέπτες: 490853
Σημερινοί Επισκέπτες: 622