Τμήμα Triplex Καρδιάς

 

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ έχοντας πάντα σαν γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της, θέλει να σας ενημερώσει για το νέο μηχάνημα υπερήχων καρδιάς και αγγείων, τελευταίας τεχνολογίας της GENERAL ELECTRIC, Vivid T8 PRO.


Το νέο αυτό απόκτημα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, συνδυάζει τις καθιερωμένες δυνατότητες καρδιακής απεικόνισης των συστημάτων Vivid GENERAL ELECTRIC, με την εξαιρετική απόδοση των επιπρόσθετων υπηρεσιών των συστημάτων LOGIQ.

 

Το αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικά υβριδικό σύστημα υπερήχων καρδιάς και αγγείων, που σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο ιατρικό προσωπικό της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, παρέχουν αξιόπιστες, ποιοτικές και έγκαιρες εξετάσεις.

 

Επίσης εξετάζεται η κινητικότητα και οι διαστάσεις των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων, οι διαστάσεις των 4 καρδιακών κοιλοτήτων (κόλπων και κοιλιών) καθώς και η δομή και η λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς (στένωση, ανεπάρκεια κ.α).

 

Είναι μια εξέταση ασφαλής, μη επεμβατική και γίνεται μέσω ανακλώμενων υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας που παράγουν εικόνες και ήχους που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πιθανής βλάβης ή νόσου.

 

Με το Doppler καρδιάς καταγράφουμε την ταχύτητα με την οποία το αίμα περνάει μέσα από τις βαλβίδες και με ειδικούς υπολογισμούς καταλαβαίνουμε αν λειτουργούν σωστά.

 

Κυριότερες εφαρμογές Doppler :

  • Εκτίμηση βαλβιδικών στενώσεων
  • Εκτίμηση βαλβιδικών ανεπαρκειών
  • Αναγνώριση επικοινωνιών (shunts)
  • Μέτρηση όγκου παλμού

 

Τέλος με το Triplex καρδιάς, δηλαδή την έγχρωμη χαρτογράφηση της καρδιάς τεκμηριώνουμε καλύτερα τη λειτουργία των βαλβίδων, την ροή και την ταχύτητα του αίματος μέσα σε αυτές με χρώματα, έτσι έχουμε πολύτιμες πληροφορίες για όγκους κοιλοτήτων, ποσοστό αίματος μιας κοιλότητας που προωθείται κατά τη συστολή (κλάσμα εξώθησης) κ.λπ.

. Κυριότερες εφαρμογές Triplex :

  • Ανίχνευση βαλβιδικών ανεπαρκειών
  • Ανίχνευση διαφυγών (shunts) μεσοκολπικών, μεσοκοιλιακών κ.α.
  • Μετεγχειρητική εκτίμηση συγκλείσεως διαφυγών

Εκτίμηση λειτουργικότητας προσθετικών βαλβίδων

Αιμοληψίες Κατ Οίκον
Συνεργαζόμενες Εταιρείες
Κάρτα Διαβήτη

Newsletter (Ενημερωτικό)

Συνολικοί Επισκέπτες: 490875
Σημερινοί Επισκέπτες: 644