Τεστ Κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως είναι μια απλή, αναίμακτη εξέταση που συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης ασθενών με ιστορικό εμφράγματος ή χειρουργικής επέμβασης στην καρδιά.

 

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δοκιμασίας κοπώσεως είναι : α) η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο, που συνδέεται με ηλεκτρόδια για συνεχή λήψη καρδιογραφήματος και βαδίζει στον κυλιόμενο τάπητα Marquette της General Electric με αυξανόμενη ταχύτητα και κλίση (πρωτόκολλο Bruce), β) η συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση αυτού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης καθώς και μετά από αυτήν.

Αιμοληψίες Κατ Οίκον
Συνεργαζόμενες Εταιρείες
Κάρτα Διαβήτη

Newsletter (Ενημερωτικό)

Συνολικοί Επισκέπτες: 490876
Σημερινοί Επισκέπτες: 645